Dat Ene Woord      Agenda      Dichters      Publiek      Dossiers      Organisatie      

// Over ons        // Team        // Bestuur       
 Organisatie// Over ons


Missie
Dat Ene Woord: waarom deze naam? Ieder mens heeft wel een bepaald woord waar hij zijn levensmotto en/of filosofie aan kan ophangen. Voor de één is dat liefde, voor de ander geloof. Voor weer een ander is dat duurzaamheid en voor een volgende solidariteit.

Onze missie is om al die woorden te laten klinken en om verschillende meningen samen te brengen. We willen een platform bieden, dat een vrijplaats is voor allerhande stromingen, een plek waar men elkaar kan ontmoeten, naar elkaar kan luisteren en van elkaar kan leren. Het spreiden en verspreiden van maatschappelijke, culturele en politieke gedachten staat centraal.

Visie
Gouda is van oudsher een plek waar mensen van verschillende achtergronden samenleven. Verschillende religies en politieke stromingen wonen en werken in de stad waar de wortels liggen van Erasmus. Vrijdenker Coornhert gaf hier zijn laatste levensjaren zin. Niet voor niets siert de spreuk “Audite et Alteram Partem”
de gevel van het Stadhuis op de Markt: “Luister evenzeer naar de andere partij”. Dat Ene Woord gelooft in de kracht van het woord. Alleen door naar elkaar te luisteren én met elkaar in gesprek te gaan, leren we elkaar kennen en waarderen. 

Dat Ene Woord is een gedreven organisatie met historisch besef en passie voor mens, maatschappij, politiek, kunst en wetenschap.

Voor wie
Dat Ene Woord speelt in op een breed en eigenzinnig publiek. Wij zijn er voor de kritische Gouwenaar, die graag zijn stem wil laten horen, maar vooral voor eenieder die wil ontmoeten, leren, luisteren en in gesprek wil gaan. 
// Team


Dat Ene Woord bestaat uit een klein team van drie enthousiaste liefhebbers van het woord:

Chris Bellekom
Hanneke Leroux
Marcel van den Tooren// Bestuur

Stichting Dat Ene Woord is in december 2013 opgericht te Gouda. Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende leden:

VOORZITTER
// Marcel van den Tooren

SECRETARIS //
Tara Dekker

PENNINGMEESTER
// Patrick Middelkoop

ALGEMEEN LID
// Dick-Gert Smid

 
 


 contact datenewoord

 partners

 nieuwsbrief 
  2018 Dat Ene Woord